Welkom bij God

Op zoek naar?
Veel mensen zijn tegenwoordig op zoek naar een antwoord op levensvragen. Dat zijn vragen als: waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe en waarom ben ik hier eigenlijk op deze aarde? De Bijbel geeft een antwoord op deze vragen. Geloven in God als de Schepper van de hemel en de aarde en in Jezus Christus, de Verlosser is de kernboodschap van de Bijbel.

Welkom bij God
Wij mensen maken onderscheid op grond van ras, kleur, inkomen, status, macht, geld, charme en noem verder maar op. God maakt dat onderscheid niet. Hij kijkt naar onze binnenkant, ons hart. Voor Hem is alleen belangrijk dat je Hem wilt kennen en in Hem geloven.

De kern van ons geloof
God heeft de wereld lief! We geloven dat God de aarde heeft gemaakt en de aarde ook nu nog regeert. Hij maakte ook mensen, met verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om keuzes te maken. De eerste mensen kozen al snel tegen God, hun Schepper, waardoor de relatie verstoord werd. Dit wordt de ‘zondeval’ genoemd. Sindsdien zondigen alle mensen. Maar God geeft nog steeds om wat Hij gemaakt heeft. Hij heeft Zijn schepping zo lief, dat Hij de beschadigde relatie weer goed wil maken en de straf, als gevolg van de schuld, wil wegnemen. Hij beloofde dit direct na de zondeval.

Bevrijding
Gods Zoon, Jezus Christus, is op aarde gekomen en Hij heeft als onschuldige de straf gedragen die wij verdiend hebben. Hij is gestorven aan het kruis. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. Hieruit blijkt dat Hij niet zomaar een goed mens was, maar als Zoon van God de dood heeft overwonnen. Hij bevrijdt ons van de macht van het kwaad.

Nieuw leven
Voor iedereen die dit gelooft is er nieuw leven. In de eerste plaats nieuw leven hier op aarde, doordat Jezus na zijn hemelvaart zijn Heilige Geest belooft, die van ons nieuwe, andere mensen maakt. Na ons leven hier op aarde belooft Jezus het eeuwige leven bij Hem aan alle mensen die Hem hebben willen volgen. Mensen die Hij kiest en die willen kiezen voor Hem. Jezus volgen betekent dankbaar zijn voor wat Hij voor ons heeft gedaan en leven naar Zijn wil. Hierover kunt u meer lezen in de Bijbel. God wil een levende relatie met ons. Hij heeft beloofd iedereen die Hem zoekt te helpen door ons Zijn Heilige Geest te geven.

In deze God vinden wij onze kracht en onze hoop! Dit maakt het leven de moeite waard.

Meer informatie
Wilt u meer horen over de Bijbel en over wat wij geloven dan bent u van harte welkom in de wekelijkse kerkdiensten ’s zondags in ons kerkgebouw ‘De Hoeksteen’. Ook kunt u altijd contact met een van ons opnemen via het contactformulier op deze website.