Onze gemeente

afb-1Bijbel
Als gemeente leven we vanuit de Bijbel. In grote lijnen gaat de Bijbel over het handelen van God in de wereld, vanaf de Schepping tot de dag dat Hij weer terugkomt op de aarde. God had voor de eerste mensen op de wereld – Adam en Eva – een paradijs geschapen. Tussen God en de mens bestond harmonie. Adam en Eva – en daarin alle mensen – hebben de relatie met God verbroken door niet alleen op God te vertrouwen (de zonde). Direct nadat Adam en Eva in de zonde waren gevallen heeft God de belofte gedaan dat iedereen die in Hem gelooft niet aan zijn of haar lot wordt overgelaten. Om die belofte in te vullen heeft God Zijn zoon Jezus Christus naar de aarde laten gaan. Hij is als ‘gewoon’ kind geboren en uiteindelijk aan het kruis gestorven voor onze zonden. Drie dagen nadat Jezus aan het kruis is gestorven, is Hij uit de dood opgestaan en 40 dagen bij de gelovigen op de aarde geweest. Na veertig dagen is Hij letterlijk (iedereen die bij Hem was kon het zien) opgevaren naar de hemel. Jezus komt op dezelfde manier uit de hemel terug om samen met iedereen die in Hem gelooft of heeft geloofd verder te leven op de nieuwe aarde die God dan zal scheppen.

Plaats voor iedereen
Als mensen zijn we dus allemaal afhankelijk van de redding van God. Hij wil die aan iedereen geven die in hem gelooft. Vanuit die afhankelijkheid proberen wij als gelovigen elke dag te leven. Dat is ook de manier waarop wij – met vallen en opstaan – in woord en daad met onze medemensen om willen gaan. Vol liefde en ontferming.

Best een ingewikkeld verhaal, maar wel belangrijk, omdat in deze boodschap de redding van u en ons verborgen ligt. God maakt zich graag bekend. Ook aan u.