Kinderen

Crèche
Alle kinderen horen erbij in onze gemeente! Dus ook de allerkleinsten. We vinden het fijn als ook zij meekomen naar de kerk. Want ook al gaan ze nog niet mee naar de eredienst, toch leren ze al heel jong om naar de kerk te gaan.Voor hen is er elke zondagochtend crèche. Er zijn volwassenen en jongeren die bij toerbeurt oppassen.

Kleuterbijbelclub
Voor de kinderen vanaf 3 jaar tot en met groep 3 van de basisschool is er om de andere week tijdens de ochtenddienst kleuterbijbelclub. Zij komen samen in een aparte ruimte in de kerk waar ze een Bijbelverhaal horen en daarbij liedjes zingen en een knutselwerkje maken.

Kinderbijbelclub
Kinderbijbelclub
Voor de kinderen van groep 4-6 van de basisschool is er elke eerste zondag van de maand in de middagdienst kinderbijbelclub. De leiders hebben in de week ervoor contact met de dominee die in die middagdienst voorgaat. Er is overleg over de tekst en de lijn van de preek, zodat de kinderen hetzelfde onderwerp hebben als de volwassenen in de kerk. De kinderen gaan voor de preek de kerkzaal uit en ze komen na de preek weer terug in de kerk.