Gereformeerd Vrijgemaakt

Onze kerk is een van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt in Nederland. Er zijn ongeveer 270 van deze Vrijgemaakte kerken in Nederland. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) zijn in 1944 ontstaan, toen veel kerkleden zich afsplitsten van de Gereformeerde Kerken (nu PKN). Deze afsplitsing wordt de vrijmaking genoemd, en dat verklaart de naam van onze kerk.